Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
  > Dogodki
Dogodki
Obisk na Zavodu za gradbeništvo Slovenije

26. avgust 2005

V petek, 26. avgusta 2005, je dr. Franci Demšar, direktor ARRS, obiskal Zavod za gradbeništvo Slovenije, kjer ga je sprejel direktor dr. Andraž Legat s sodelavcema mag. Vilmo Ducman in dr. Mihom Tomaževičem. Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG) deluje pod tem imenom od leta 1994, ko se je takratni Gradbeni inštitut ZRMK preimenoval v dva pravna subjekta: v Zavod za gradbeništvo Slovenije in v Gradbeni inštitut ZRMK. Zavod za gradbeništvo je neodvisna, neprofitna in nepristranska ustanova, medtem ko je Gradbeni inštitut tržno usmerjena gospodarska družba.

 

 
Po ogledu univerzalnega preizkuševalnega stroja s 2500 kN
 na ZAG (z leve) dr. A. Legat, dr. F. Demšar, dr. M. Tomaževič in mag. V. Ducman.
 

ZAG je osrednja slovenska institucija na področju gradbeništva, ki preizkuša in potrjuje kakovost gradbenih proizvodov. Kot raziskovalna organizacija je deležna sofinanciranja s strani ARRS tako med projekti (npr. Vpliv robustnosti zidakov in načina zidanja na obnašanje zidov pri potresni obtežitvi), kakor programi (npr. Materiali v gradbeništvu ali Gradbeni objekti). ZAG je uspešen tudi pri usposabljanju mladih raziskovalcev, kot npr. v letošnjem razpisu za mentorje, opazen delež pa ima ZAG tudi v EU v okviru tako 5. kakor tudi 6. okvirnega programa. Predstavniki ZAG so gosta seznanili z uspehi in problemi, ki jih čuti raziskovalna sfera v gradbeništvu.
 

 

Dr. Franci Demšar je ZAG seznanil s podrobnostmi zadnjih razpisov, oziroma rezultatov teh razpisov, posebej pa še nedavno predstavljene evalvacije najuspešnejših raziskovalnih programov za leto 2004 in izbora mentorjev mladih raziskovalcev.