Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
 > Raziskovalna infrastruktura > Periodične publikacije > Rezultati razpisov in pozivov
Raziskovalna infrastruktura
Periodične publikacije
Rezultati razpisov in pozivov
Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje izdajanja domačih znanstvenih periodičnih publikacij za leto 2008

Na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 - uradno prečiščeno besedilo, 61/06-Zdru-1 in 112/07), pete alineje 16. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03), 20. člena Pravilnika o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje domačih znanstvenih periodičnih publikacij (Uradni list RS, št. 12/05, 49/05, 24/06,5/07) in na predlog Komisije za pripravo predloga odločitve o pritožbah zoper izbor prijav za sofinanciranje domačih znanstvenih periodičnih publikacij z dne 06.03.2008 je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (v nadaljevanju: Upravni odbor agencije) na svoji 48. redni seji, dne 9.4.2008 sprejel dokončni seznam sofinanciranih domačih znanstvenih periodičnih publikacij za leto 2008.
 

Priloga:

Stran ureja: Mateja Šega Datum: 15.04.2008