Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
 > Mednarodno sodelovanje > Štipendije ERC > Predstavitev
Mednarodno sodelovanje
Štipendije za obisk pri nosilcih projektov ERC
Predstavitev

Evropski raziskovalni svet (ERC) je v skladu z usmeritvijo za bolj enakomerno porazdelitev prejemnikov sredstev ERC ustanovil mehanizem Štipendije za obisk prejemnika sredstev ERC (Fellowship to visit ERC Grantee), ki je namenjen vzpostavitvi nacionalnih mehanizmov v državah z nižjo stopnjo prijaviteljev in prejemnikov projektov ERC. Skladno z navedenim ter skladno s cilji Resolucije o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020 (Ur. l. RS, št. 43/11), v poglavju 3.3 Sodelovanje na raziskovalno-razvojnem področju v EU in svetu, ter nalogami agencije je namen javnega razpisa (v pripravi) spodbuditi prijave raziskovalcev na tri vrste razpisov ERC (razpis za začetek samostojne poti raziskovalca, razpis za utrjevanje samostojne poti raziskovalca in razpis za priznanega raziskovalca; v angleškem jeziku: starting grant, consolidator grant, advanced grant) in okrepiti delež prejemnikov projektov in s tem sredstev ERC.

Cilj javnega razpisa je sodelovanje s prejemnikom projekta ERC (gostiteljem) in s tem razvijanje usposobljenosti za pripravo lastnega projekta. Iz tega izhaja zaključni cilj javnega razpisa, t. j. prijava znanstvenoraziskovalnega projekta na ustrezen razpis ERC (razpis za začetek samostojne poti raziskovalca, razpis za utrjevanje samostojne poti raziskovalca in razpis za priznanega raziskovalca; v angleškem jeziku: starting grant, consolidator grant, advanced grant), najkasneje v časovnem obdobju po zaključku gostovanja, ki ga določa javni razpis. Gostovanja trajajo vsaj tri in največ šest mesecev.

Objava prvega javnega razpisa je načrtovana v začetku novembra 2016.

Stran ureja: Bojan Volf Datum: 17.08.2016