> Mednarodno sodelovanje > Dvostransko > Države > Avstrija > Rezultati razpisov in pozivov
Mednarodno sodelovanje
Avstrija
Rezultati razpisov in pozivov
Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo v letih 2018 in 2019

Objavljamo rezultate Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo v letih 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 11/17, z dne 3. 3. 2017) v obliki Protokola 7. zasedanja Skupnega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo, ki sta ga podpisala g. Tit Neubauer, vodja slovenske delegacije iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije in g. Christian Autengruber, vodja avstrijske delegacije iz Zveznega ministrstva za Evropo, integracijo in zunanje zadeve Republike Avstrije (Federal Ministry for Europe, Integration and Foreign Affairs of the Republic Austria).

Od 44 (štiriinštiridesetih) prijav, prispelih na slovenski strani, je Meddržavna komisija za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo, izbrala 30 (trideset) skupnih prijav.

 

Priloge:

  • Protokol 7. zasedanja:
  • Delegacija:
  • Delovni program:
  • Seznam odobrenih prijav:
Datum: 07.12.2017