> Mednarodno sodelovanje > Dvostransko > Predstavitev
Mednarodno sodelovanje
Dvostransko sodelovanje
Predstavitev

S koordiniranim delom pristojnega ministrstva in Agencije je v letu 2016 potekalo mednarodno dvostransko znanstveno sodelovanje z 12 državami, in sicer Avstrijo, Hrvaško, Bosno in Hercegovino, Črno goro, Srbijo, Francijo, Turčijo, Indijo, Japonsko, Rusijo, Argentino in Združenimi državami Amerike.

Agencija sodeluje s francoskim Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo (CEA). Sodelovanje se izvaja prek javnega razpisa, katerega predmet je sofinanciranje mednarodnih znanstvenoraziskovalnih projektov, ki trajajo dve leti. V letu 2016 je bilo na podlagi dveh javnih razpisov sofinanciranih 13 skupnih raziskovalnih projektov s področja novih tehnologij za energijo, jedrske energije, prilagajanja podnebnim spremembam, temeljnih raziskav v fiziki, znanosti o življenju in raziskavah globalne varnosti.

 


Zadnja sprememba: 21.11.2017
Datum: 22.02.2005