Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
 > Mednarodno sodelovanje > Skupna programska pobuda Urbana Evropa > Novice
Mednarodno sodelovanje
Skupna programska pobuda Urbana Evropa
Novice, obvestila
Skupna programska pobuda Urbana Evropa: mednarodni razpis SUGI – Globalna pobuda za trajnostno urbanizacijo, dopolnitev

Dopolnitev z dne 3. 3. 2017

S strani sekretariata mednarodnega razpisa SUGI – Globalna pobuda za trajnostno informacijo smo prejeli obvestilo o odstopu Avstralije od sodelovanja. Na spletni strani mednarodnega razpisa SUGI je skladno s tem objavljena revidirana verzija besedila razpisa. V ostalem delu se mednarodni razpis SUGI ne spreminja.

Razpis se zaključi 15. 3. 2017 ob 19. uri po srednjeevropskem času.

Dopolnitev z dne 21. 2. 2017

S strani sekretariata mednarodnega razpisa SUGI – Globalna pobuda za trajnostno informacijo smo prejeli obvestilo o odstopu Južne Afrike od sodelovanja. Na spletni strani mednarodnega razpisa SUGI je skladno s tem objavljena revidirana verzija besedila razpisa. V ostalem delu se mednarodni razpis SUGI ne spreminja.

Na spletni strani mednarodnega razpisa SUGI so zdaj na voljo tudi Pogosta vprašanja in odgovori (t.i. FAQ).

 


Skupna programska pobuda Urbana Evropa (ang. Joint Programming Initiative Urban Europe – JPI UE) je 9. 12. 2016 objavila mednarodni razpis SUGI – Globalna pobuda za trajnostno urbanizacijo (ang. The Sustainable Urbanisation Global Initiative / Food-Water-Energy Nexus).

Mednarodni razpis bo prvič izveden v sodelovanju z Belmont forumom. Evropski partnerji smo na razpisu ERA-NET Cofund Evropske komisije uspešno pridobili dodatna evropska sredstva.

Vsebinsko izhodišče razpisa predstavlja pristop FEW neksus (Food-energy-water nexus approach), za katerega se predpostavlja potencial, da zavzame središčno vlogo pri krepitvi trajnostne urbanizacije na globalni ravni. Mednarodni razpis želi v izbranih projektih pridobiti predloge potencialnih rešitev za upravljanje medsebojne odvisnosti virov preko celostnih prostorskih perspektiv in strategij vladanja na vseh ravneh. Razpis predvideva projekte, ki bodo odgovarjali na izzive in cilje, zapisane v trajnostnih razvojnih ciljih OZN (UN Sustainable Development Goals) in Viziji prihodnosti zemlje 2025 (The Future Earth‘s 2025 Vision).

Projekti morajo biti usmerjeni na raven odločanja (javnega, zasebnega sektorja in skupnosti) ter k inovacijam (tehnološkim, organizacijskim, institucionalnim in družbenim).

Razpis se osredotoča na inovativno, transnacionalno in transdisciplinarno raziskovalno sodelovanje (zahteva, da v projektih sodelujejo raziskovalci od naravoslovnih do družbenih ved), želi projekte, ki preučujejo na globalni, regionalni in lokalni ravni in želi vključenost čim širšega spektra deležnikov.

Razpis vsebuje tri raziskovalne tematike:

  1. robustno znanje, indikatorji in ocene (Robust Knowledge, Indicators and Assessments);
  2. Več-nivojsko vladanje in upravljanje pristopa neksus, hrana-energija-voda (Multi-level Governance and Management of the Food-Energy-Water Nexus);
  3. Upravljanje s potencialnimi strategijami in rešitvami, ki naslavljajo tveganja na preseku urbanizacije in pristopa neksus FEW (Managing Potential Strategies and Solutions to address emerging Risk and Tradeoffs at the intersection of Urbanization and the FEW Nexus).

Raziskovalne organizacije iz Slovenije se lahko na mednarodni razpis SUGI prijavijo upoštevajoč mednarodne pogoje (stran 12 – 16 razpisa) in nacionalne pogoje upravičenosti (stran 49 – 50 razpisa). Maksimalen znesek financiranja za partnerje iz Slovenije je 300.000 EUR.

Skupen proračun mednarodnega razpisa SUGI je 28,5 mio EUR (vključno z sredstvi Evropske komisije).

Rok za oddajo prijave v prvi fazi je 15. 3. 2016 do 19. ure po srednjeevropskem času.

Spletna povezava: http://www.sugi-nexus.org/

 

Stran ureja: Tina Vuga Zadnja sprememba: 06.03.2017
Datum: 12.12.2016