Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
English  
   
Domov
 > Mednarodno sodelovanje > Večstransko
Mednarodno sodelovanje
Večstransko sodelovanje

Večstransko mednarodno znanstveno sodelovanje obsega sodelovanje raziskovalcev iz Slovenije in ene ali večih drugih držav Evrope ali sveta.

Okvirni program Evropske unije za raziskave in inovacije Obzorje 2020 (Horizon 2020, H2020)

ARRS vzpodbuja sodelovanje slovenskih RO na razpisih Obzorja 2020:

Do enkratnega finančnega prispevka k stroškom prijave projekta v višini 1000 evrov (oz. 2000 evrov, če nastopa kot koordinator v mednarodnem konzorciju) je upravičena vsaka slovenska RO (znotraj pravil »de minimis« glede državnih pomoči), ki pri prijavi na razpise Obzorja 2020 v recenziji doseže več kot 65% možnih točk; za ta namen je stalno odprt Javni poziv prijaviteljem projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorja 2020, za izplačilo predvidenega prispevka k stroškom priprave in prijave projekta.

Za pozitivno ocenjene prijave na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC), ki pa jih ERC ni uvrstil v financiranje, je vzpostavljena komplementarna shema.

Sodelovanje v akcijah COST

Evropski program COST (European Cooperation in Science and Technology) je medvladni okvir za sodelovanje raziskovalnih organizacij iz različnih evropskih držav na področju znanosti in tehnologije, ki omogoča koordinacijo nacionalno financiranih raziskav ter mreženje raziskovalcev. Raziskovalci iz Slovenije so do sedaj sodelovali v 621 COST akcijah (gl. kratko predstavitev COST), sodelujejo pa v 208 tekočih akcijah (stanje na začetku leta 2015).


Marie Skłodowska-Curie – Pečat odličnosti

Evropska komisija je vsem projektom t.i. Marie Skłodowska-Curie Actions – Individual Fellowships, razpis iz leta 2016, ki so prejeli oceno 85 % ali več prvič podelila Pečat odličnosti (Seal of Excellence). Namen pečata odličnosti je spodbuditi države k financiranju tovrstnih projektov iz nacionalnih sredstev brez dodatnih nacionalnih evalvacijksih postopkov, saj Pečat odličnosti predstavlja potrdilo o mednarodno priznani odličnosti projektov.

Agencija na podlagi usmeritev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport od leta 2017 sofinancira tovrstne projekte z namenom spodbujanja internacionalizacije slovenskih raziskovalnih organizacij.

Stran ureja: Mojca Boc Zadnja sprememba: 13.09.2017