Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
 > Mednarodno sodelovanje > Večstransko > Rezultati razpisov in pozivov
Mednarodno sodelovanje
Večstransko sodelovanje
Rezultati razpisov in pozivov
Rezultati Javnega razpisa za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorja 2020

Na podlagi sklepa Znanstvenega sveta Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (v nadaljnjem besedilu: ZSA) s 5. redne seje, ki je potekala 23. 03. 2017 in v zvezi z Javnim razpisom za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorja 2020, št.: 511-2/2017-1 z dne 27. 01. 2017, se enkratni finančni prispevek k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorja 2020, odobri za 60 prijav (zahtevkov).

 

Priloga:

Stran ureja: Mojca Boc Zadnja sprememba: 01.06.2017
Datum: 04.04.2017