Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
 > Mednarodno sodelovanje > Večstransko > Rezultati razpisov in pozivov
Mednarodno sodelovanje
Večstransko sodelovanje
Rezultati razpisov in pozivov
Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini in povezovanje znanstvenih dosežkov v letu 2017

Na podlagi 12. in 20. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A), 22. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10), 172. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16; v nadaljevanju: pravilnik o postopkih) ter Sklepa o predlogu sklepa o izboru prijav za (so)financiranje prijav na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini in povezovanje znanstvenih dosežkov v letu 2017, št. 5100-3/2017-48, ki ga je sprejel Znanstveni svet Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: ZSA) na 11. redni seji dne, 19. 6. 2017 in v zvezi z Javnim razpisom za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini v letu 2017 (Uradni list RS, št. 15/2017) je direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) sprejel Sklep o izboru prijav za (so)financiranje prijav na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini in povezovanje znanstvenih dosežkov v letu 2017

 

  • Priloga:
Stran ureja: Mojca Boc Zadnja sprememba: 17.07.2017
Datum: 10.07.2017