Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
  > Novice
Novice, obvestila
ARRS vzpostavila mehanizem za nacionalno financiranje raziskovalnih projektov s Pečatom odličnosti MSCA

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) je vzpostavila mehanizem za nacionalno financiranje raziskovalnih projektov raziskovalk in raziskovalcev, ki so na razpisu Evropske komisije Marie Skłodowska-Curie – Individual Fellowship 2016 (H2020-MSCA-IF-2016) v recenzentskem postopku prejeli oceno 85 % ali več in jim je Evropska komisija podelila Pečat odličnosti (Seal of Excellence), vendar na evropski ravni niso bili sprejeti v sofinanciranje.

Namen Pečata odličnosti je spodbuditi države k financiranju tovrstnih projektov iz nacionalnih sredstev brez dodatnih nacionalnih evalvacijksih postopkov, saj Pečat odličnosti predstavlja potrdilo o mednarodno priznani odličnosti projektov.

Agencija je na podlagi usmeritev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport pristopila k sofinanciranju tovrstnih projektov z namenom spodbujanja internacionalizacije slovenskih raziskovalnih organizacij.

Dne 13. 9. 2017 je bil objavljen Javni poziv za sofinanciranje projektov Marie Skłodowska-Curie Pečat odličnosti. Na javni poziv se lahko prijavijo prijavitelji, ki so na razpisu Marie Skłodowska-Curie – Individual Fellowship 2016 ( H2020-MSCA-IF-2016) prejeli oceno 85 % ali več in jim je Evropska komisija podelila t.i. Pečat odličnosti in niso bili izbrani za sofinanciranje s strani Evropske komisije. Izbrane raziskovalne projekte bo agencija sofinancirala za obdobje dveh let. Predviden obseg sredstev za realizacijo javnega poziva za celotno obdobje trajanja javnega poziva znaša 0,5 milijona evrov. Agencija bo raziskovalne projekte sofinancirala v letnem obsegu enega ekvivalenta polne zaposlitve (1FTE) cenovne kategorije E. Agencija bo sofinancirala predvidoma 6 raziskovalnih projektov.

Rok za oddajo prijav je 16. 10. 2017 do 15. ure.

Stran ureja: Tina Vuga Datum: 13.09.2017