Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
  > Novice
Novice, obvestila
Dolžnost navajanja afiliacije in omemba ARRS pri (so)financiranih programih in projektih - dopolnitev

Pravilnik o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (v nadaljevanju: pravilnik) v 82. členu (za raziskovalne programe) in 105. členu (za raziskovane projekte) navaja, da so raziskovalci "... pri objavi rezultatov oziroma vseh drugih oblikah javnega predstavljanja projekta dolžni navesti afiliacijo raziskovalni organizaciji in naslednje besedilo, ki glasi

 • za raziskovalni program
  • v slovenskem jeziku: Raziskovalni program št. (številka programa) je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.«,
  • v angleškem jeziku: »The authors acknowledge the financial support from the Slovenian Research Agency (research core funding No. (vpiše se številka programa)).«.
    
 • za raziskovalni projekt
  • v slovenskem jeziku: »Projekt (naslov projekta, št. …) je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.«;,
  • v angleškem jeziku: »The authors acknowledge the project (naslov, ID ...) was finacially supported by the Slovenian Research Agency.«"

ARRS dopušča navedbo v drugačni formulaciji, vendar mora navedba vsebovati zahtevano vsebino, ki jo določa pravilnik: navedbo ARRS kot sofinancerke, mehanizma (raziskovalni program, projekt) in šifre raziskovalnega programa in / ali projekta. V primeru sofinanciranja iz več mehanizmov so ti lahko nanizani zaporedno.

Navedbe sofinanciranja iz naslova drugih mehanizmov ARRS (na primer: mladih raziskovalcev, infrastrukturnih programov, dvostranskih projektov, promocije) so izvajalci dolžni navesti skladno z določbo 58. člena pravilnika oz. kot izpolnitev pogodbene obveznosti: »Izvajalec (RO) je dolžan pri objavi rezultatov svojega dela in vseh drugih oblikah javnega predstavljanja navesti, da so doseženi raziskovalni rezultati nastali v okviru nalog, ki so bile (so)financirane iz državnega proračuna po pogodbah, ki so bile sklenjene med agencijo in izvajalcem«.

V zadnjem obdobju z veseljem opažamo povečano poročanje medijev o delu in dosežkih na področju znanosti, zato raziskovalke in raziskovalce ter tudi medije pozivamo, da institucijo, kjer poteka aktualna raziskava in (so)financerja, korektno navajajo.

 

Stran ureja: Tina Vuga Zadnja sprememba: 16.02.2017
Datum: 31.01.2017