Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
English  
   
Domov
  > Novice
Novice, obvestila
Upravni odbor ARRS sprejel Letno poročilo ARRS za leto 2016

Upravni odbor ARRS je na svoji redni februarski seji dne 22. 2. 2016 sprejel Letno poročilo ARRS za leto 2016.

Delovanje ARRS je bilo v letu 2016 zaznamovano:

  • z izvajanjem (so)financiranja raziskovalne dejavnosti v okviru potrjenega programa dela,
  • s sprejetjem novega Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (29. 7. 2016),
  • uvajanjem novega instrumenta (ERC gostovanje),
  • dodatnim izboljševanjem poslovanja v stiku z raziskovalkami in raziskovalci,
  • izboljševanjem podpornih storitev na področju informatike.

Poudarjamo:

  • Relativni faktor vpliva objav v znanstvenih publikacijah kaže, da je Slovenija prvič presegla svetovno povprečje.
  • Negativen trend gibanja glede števila patentnih prijav.
  • V letu 2016 je prvič po letu 2010 zaznan pozitiven trend financiranja raziskovalne dejavnosti preko agencije (Prikaz 1). Povečan obseg ni bil zadosten za izvajanje večjih sprememb, temveč je agencija lahko pokrila prevzete obveznosti, ki so izhajale predvsem iz povečanega obsega raziskovalnih projektov (Prikaz 2).

Prikaz 1: Proračun ARRS po letih, 2005-2016

 

Prikaz 2: Indeksi rasti po osnovnih postavkah v letu 2016
 

  • Vpliv financiranja na kazalnike je dolgoročen, zato ocenjujemo, da vseh posledic varčevalnih ukrepov v preteklih leti za področje znanosti še ne moremo oceniti.

Prikaz 3: Ključni bibliometrijski kazalniki


Ob pripravi proračunov za leti 2017 in 2018 je agencija nadaljevala aktivno informiranje pristojnega ministrstva o posledicah zmanjšanih virov. Povečevanje sredstev, ki je bilo po večletnem obdobju prvič zaznavno je trend, ki se mora nadaljevati.

 

Stran ureja: Tina Vuga Datum: 24.02.2017