Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
 > Ciljni raziskovalni programi > Programski svet
Ciljni raziskovalni programi
Programski svet
Arhiv

Najvišje strokovno in svetovalno telo agencije za področje CRP je Programski svet CRP (Pravilnik o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP)), III. točka Strokovna telesa CRP: http://www.arrs.gov.si/sl/progproj/crp/akti/prav-CRP-febr-12.asp)


Programski svet Ciljnega raziskovalnega programa "CRP 2017"

Ministrica, pristojna za znanost, je s sklepom št. 631-5/2017/13, z dne 1. 9. 2017, imenovala predsednika in člane Programskega sveta CRP:

  • dr. Tomaž Boh, predsednik, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
  • mag. Mojca Miklavčič, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
  • Aleš Ojsteršek, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
  • dr. Zvone Žigon, Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu,
  • dr. Aleksandra Pivec, Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu,
  • Mojca Gobec, Ministrstvo za zdravje,
  • mag. Teja Ilc, Ministrstvo za zdravje,
  • mag. Alojz Grabner, Urad Republike Slovenije za kemikalije,
  • Simona Fajfar, Urad Republike Slovenije za kemikalije,
  • mag. Duška Radovan, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
  • dr. Robert Drobnič, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
  • Simona Križaj, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
  • mag. Emilija Snoj, Ministrstvo za kulturo,
  • Zoran Pistotnik, Ministrstvo za kulturo,
  • Blanka Bartol, Ministrstvo za okolje in prostor,
  • Zorana Komar, Ministrstvo za okolje in prostor,
  • mag. Tatjana Bobnar, Ministrstvo za notranje zadeve,
  • mag. Lili Šipec, Ministrstvo za notranje zadeve,
  • Vesna Marinko, Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa,
  • Andraž Murkovič, Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa,
  • mag. Erik Potočar, Ministrstvo za infrastrukturo,
  • mag. Vlasta Kampoš Jerenec, Ministrstvo za infrastrukturo,
  • Robert Golobinek, Ministrstvo za pravosodje,
  • Jernej Koselj, Ministrstvo za pravosodje,
  • mag. Katja Rihar Bajuk, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
  • Andraž Bobovnik, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.


Programski svet Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri«

Ministrica, pristojna za znanost, je s sklepom št. 631-5/2016/9, z dne 2. 6. 2016 in s sklepom o razrešitvi in imenovanju članov Programskega sveta CRP »Zagotovimo.si hrano za jutri«, št. 631-5/2016/12, z dne 10. 8. 2016, imenovala predsednico in člane Programskega sveta CRP:

  • mag. Tanja Strniša, predsednica, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
  • akad. prof. dr. Matija Gogala, namestnik predsednice, upokojen,
  • mag. Marjan Podgoršek, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
  • dr. Janez Posedi, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
  • Tadeja Kvas Majer, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
  • Jošt Jakša, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
  • mag. Urban Krajcar, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
  • dr. Nikolaj Torelli, upokojen,
  • dr. Marjeta Černič, upokojena.

 
Programski svet Ciljnega raziskovalnega programa "CRP 2016"

Ministrica, pristojna za znanost, je s sklepom št. 631-5/2016/2, z dne 29. 3. 2016, imenovala predsednika in člane Programskega sveta CRP:

  • dr. Tomaž Boh, predsednik, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
  • mag. Duška Radovan, namestnica predsednika, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
  • mag. Katarina Ratoša, Državni zbor Republike Slovenije,
  • mag. Tatjana Krašovec, Državni zbor Republike Slovenije,
  • dr. Zvone Žigon, Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu,
  • Dejan Podgoršek, Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu,
  • Mojca Gobec, Ministrstvo za zdravje,
  • Breda Kralj, Ministrstvo za zdravje,
  • mag. Alojz Grabner, Ministrstvo za zdravje, Urad RS za kemikalije,
  • mag. Lijana Kononenko, Ministrstvo za zdravje, Urad RS za kemikalije,
  • Gonzalo Caprirolo, Ministrstvo za finance,
  • Irena Roštan, Ministrstvo za finance,
  • Marko Hren, Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko,
  • dr. Peter Wostner, Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko,
  • dr. Blanka Tivadar, Ministrstvo za kulturo,
  • Emilija Snoj, Ministrstvo za kulturo,
  • Zorana Komar, Ministrstvo za okolje in prostor,
  • Blanka Bartol, Ministrstvo za okolje in prostor,
  • mag. Mojca Miklavčič, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
  • Aleš Ojsteršek, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
  • dr. Lidija Tičar Padar, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
  • prof. dr. Franjo Štiblar, Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta.

 
Programski svet Ciljnega raziskovalnega programa "CRP 2015"

Ministrica, pristojna za znanost, je s sklepom št. 631-2/2015/6, z dne 24. 6. 2015, imenovala predsednika in člane Programskega sveta CRP:

  • dr. Tomaž Boh, predsednik, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
  • mag. Duška Radovan, namestnica predsednika, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
  • Mojca Gobec, Ministrstvo za zdravje,
  • dr. Jože Hren, Ministrstvo za zdravje,
  • mag. Irena Kirar Fazarinc, Ministrstvo za zdravje,
  • mag. Dušanka Petrič, Ministrstvo za zdravje,
  • Primož Kristan, Ministrstvo za kulturo,
  • dr. Blanka Tivadar, Ministrstvo za kulturo,
  • dr. Andreja Barle Lakota, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
  • dr. Stojan Sorčan, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
  • mag. Mojca Miklavčič, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
  • dr. Erika Rustja, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
  • Aleš Ojsteršek, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
  • Bronka Straus, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
  • mag. Andreja Jenko, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
  • Simona Križaj, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
  • mag. Irena Milinković, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
  • red. prof. dr. Mirjana Ule, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede,
  • izr. prof. dr. Dijana Močnik, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko.
Stran ureja: Ljiljana Lučić Zadnja sprememba: 08.01.2018