Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
 > Raziskovalni programi > Novice
Raziskovalni programi
Novice, obvestila
Najava poziva in razpisa za raziskovalne programe

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) bo predvidoma v mesecu maju 2012 pozvala k oddaji predlogov raziskovanih programov za financiranje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti tiste javne raziskovalne organizacije (javne raziskovalne zavode in javne univerze ter samostojne visokošolske zavode, ki jih je ustanovila Republike Slovenija; v nadaljnjem besedilu: JRO) in objavila javni razpis za raziskovalne organizacije s koncesijo (v nadaljnjem besedilu: RO s koncesijo), ki se jim v letu 2012 iztečejo pogodbe o financiranju raziskovalnih programov, sklenjene za obdobje 1. 1. 2009 do 31. 12. 2012.

Na seznamu raziskovalnih programov, ki se iztečejo 31. 12. 2012 so navedeni naslednji podatki:

  • veda in raziskovalno področje
  • izvajalec/ci in tip izvajalca
  • letni obseg raziskovalni ur izvajalca/ev
  • letni obseg FTE izvajalca/ev

JRO ali/in RO s koncesijo bo predvidoma lahko predlagala raziskovalni/e program/e, in sicer v enakem obsegu sredstev oz. FTE kolikor znaša skupni obseg financiranja raziskovalnih programov, ki se bodo na JRO ali/in RO s koncesijo zaključili v letu 2012. To pomeni, da bo možno prijaviti nadaljevanje iztekajočega se 4-letnega raziskovalnega programa/ov in/ali prijaviti nov raziskovalni program, vendar le do višine sproščenih sredstev oz. FTE na JRO ali/in RO s koncesijo.

Pogoje za vodjo raziskovalnega programa ter kriterije, kazalce in merila za ocenjevanje prijav določajo:

Prijavo na javni poziv oz. na javni razpis (v slovenskem in angleškem jeziku) bo potrebno oddati v elektronski in papirnati obliki. V primeru več JRO in/ali RO s koncesijo, bo prijavo na poziv oz. razpis, podpisano s strani zastopnikov vseh sodelujočih pravnih oseb, predložila samo JRO oz. RO s koncesijo, v kateri je/bo zaposlen vodja raziskovalnega programa.

Prijava bo morala vsebovati naslednje obrazce, in sicer:

  1. Predlog programa, program dela programske skupine za naslednje obdobje financiranja
  2. Vsebina/opis predlaganega raziskovalnega programa
  3. Sestava programske skupine oz. programskih skupin
  4. Raziskovalno področje (samo za nove programe)

V skladu s 64. členom pravilnika o postopkih bo prijave potrebno oddati v 30 dneh od poziva oz. od objave razpisa.

Predvideni začetek financiranja raziskovalnih programov je 1.1.2013. Obseg razpoložljivih sredstev za izvajanje raziskovalnih programov bo opredeljen s Proračunom Republike Slovenije in s finančnim načrtom agencije. Obdobje financiranja bo za posamezni raziskovalni program določeno glede na predlagano obdobje izvajanja in glede na rezultate evalvacije.

Kontaktna oseba: ga. Silvia Bodanec, tel. 01/400-59-34, e-naslov: silvia.bodanec@arrs.si

Prilogi:

  • Seznam raziskovalnih programov, ki se iztečejo 31.12.2012:
  • Osnutek poziva/razpisa:
Stran ureja: Silvia Bodanec Zadnja sprememba: 12.04.2012
Datum: 23.03.2012