Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
English  
   
Domov
 > Raziskovalni projekti > Razpisi in pozivi
Raziskovalni projekti
Razpisi in pozivi
Pogosta vprašanja - Poziv za zbiranje podatkov o vpetosti članov in članic programskih skupin v projekte izven okvira financiranja ARRS-A3
Razpis

Vprašanja:

  1. Katera sredstva se upoštevajo v poročanju o vpetosti raziskovalcev v projekte, ki jih ne financira ARRS?

Na podlagi 38. člena veljavnega Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti se sredstva kohezijske politike EU, pridobljena v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Evropskega socialnega sklada (ESS), ter pripadajoča nacionalna soudeležba, upoštevajo, razen sredstev, pridobljenih za nabavo opreme in gradnjo ali obnovo nepremičnin (sredstva investicij). Sredstva, pridobljena v okviru Kohezijskega sklada, se ne upoštevajo.

Vključitev projektov v poročanje o vpetosti je odvisna od lastne presoje raziskovalnih organizacij ob upoštevanju določil pravilnika, saj le raziskovalne organizacije same razpolagajo z vso dokumentacijo raziskovalne dejavnosti, poznajo namen oz. cilj raziskovanja in izvajanja projektnega dela ter značilnosti raziskovalnega dela (raziskave, poročila, z vključeno finančno odgovornostjo v primeru, da projekt ne bi bil izveden - vračilo sredstev).

Pri uvrščanju projektov v poročanje o vpetosti naj raziskovalne organizacije upoštevajo le sredstva za izvajanje raziskovalno-razvojnih projektov, ne pa sredstev za projekte, ki temeljijo npr. na pedagoškem delu oz. imajo izobraževalni namen ali štipendijskih sredstev.

  1. Kako postopati v primeru morebitnih popravkov poročanja o vpetosti raziskovalcev v projekte, ki jih ne financira ARRS za pretekla leta?

Poročanje o vpetosti raziskovalcev v projekte, ki jih ne financira ARRS in morebitne popravke za pretekla leta je potrebno pripraviti na podlagi določil veljavnega Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 52/16, 79/17), ki je v veljavi od 29. 12. 2017 in na podlagi navodil za izpolnjevanje obrazcev, ki jih je agencija raziskovalnim organizacijam poslala s pozivom za zbiranje podatkov o vpetosti članov in članic programskih skupin v projekte izven okvira financiranja ARRS-A3.

Stran ureja: Simon Ošo Zadnja sprememba: 13.04.2018
Datum: 11.04.2018