Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
 > Raziskovalni projekti > Rezultati razpisov in pozivov
Raziskovalni projekti
Rezultati razpisov in pozivov
Rezultati Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2011 – razpis v letu 2010 - druga faza ocenjevanja

Na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-UPB1, 61/06-ZDru-1, 112/07 in 9/11), 22. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10), 25. čl. Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11), Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2011 - razpis v letu 2010 (Uradni list RS, št. 76/10) ter Sklepa o predlogu izbora prijav za (so)financiranje raziskovalnih projektov na podlagi Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2011 - razpis v letu 2010 (druga faza ocenjevanja), sprejetega s strani Znanstvenega sveta agencije na 8. redni seji, dne 17. 6. 2011, je direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije sprejel Sklep o izboru prijav za (so)financiranje raziskovalnih projektov na podlagi Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2011 - razpis v letu 2010 (druga faza ocenjevanja).
 

Priloge:

Stran ureja: Simon Ošo Datum: 24.06.2011