Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
  > Razpisi in pozivi
Razpisi in pozivi
Mednarodni javni razpisi in pozivi v letu 2018
Datum objave Razpis Status Rok za oddajo prijav Rok za seznanitev z rezultati Kontaktna oseba
19.1.2018 Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih madžarsko slovenskih projektov kjer NKFIH (National Research, Development and Innovation Office) deluje v vlogi vodilne agencije v teku 15.02.2018 IV. četrtletje 2018 Mojca Boc
stalno odprt Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih avstrijsko slovenskih projektov kjer FWF (FWF Der Wissenschaftsfonds) deluje v vlogi vodilne agencije       Mojca Boc
stalno odprt Javni razpis za sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih projektov v okviru komplementarne sheme za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC)       Mojca Boc
januar 2018 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko Program PROTEUS v letih 2019 do 2020       Katarina Seršen
februar 2018 Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini v letu 2018       Špresa Neziri
prvo četrtletje
2018
Javni poziv slovenskim raziskovalcem za prijavo skupnih madžarsko-slovenskih projektov pri NKFIH kot vodilni agenciji (Lead agency)       Mojca Boc
prvo četrtletje
2018
Javni razpis za sofinanciranje delovanja v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2018       Bojan Volf
prvo četrtletje 2018 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in BIH v letih 2019 do 2020       Katarina Seršen
prvo četrtletje 2018 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Madžarsko
 
      Katarina Seršen
april 2018 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo       Marjetica Primožič
maj/junij 2018 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Japonsko       Marjetica Primožič
maj/junij 2018 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo       Frančiška Rožič Novak
maj / junij 2018 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Indijo       Frančiška Rožič Novak
junij 2018 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo       Frančiška Rožič Novak
junij 2018 Javni razpis za (so)financiranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike       Frančiška Rožič Novak
tretje četrtletje
2018
Javni razpis za (so)financiranje gostovanj pri vodjah ERC projektov v letu 2019       Bojan Volf
tretje četrtletje
2018
Javni poziv za sofinanciranje projektov Marie Skłodowska-Curie Pečat odličnosti       Mojca Boc
oktober / november 2018 Javni razpis Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo (CEA) Francoske republike v letih 2019 - 2021       Marjetica Primožič

Opomba: Datum objave in izvedba posameznih javnih razpisov in pozivov se izvaja v skladu s proračunskimi zmožnostmi, kar lahko pomeni spremembo navedenih podatkov.

 

Javni razpisi in pozivi, odprti v letu 2017 s predvideno objavo rezultatov v 2018

 

Datum objave Razpis Status Rok za oddajo prijav Rok za seznanitev z rezultati Kontaktna oseba
09.06.2017 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in Japonsko  v letih 2018 do 2020 zaključen 06.09.2017 Februar 2018 Marjetica Primožič
20.10.2017 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko v letih 2018-2020 v teku 19.01.2018 julij 2018 Marjetica Primožič
10.11.2017 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in Izraelom v letih 2018 do 2020 v teku 31.01.2018 junij 2018 Frančiška Rožič Novak
17.11.2017 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in Turčijo  v letih 2018 do 2020 zaključen 22.12.2017 maj 2018 Frančiška Rožič Novak
01.12.2017 Javni razpis za podoktorske raziskovalne štipendije na Japonskem za raziskovalce iz Republike Slovenije v letu 2018 v teku 01.03.2018   Marjetica Primožič
01.12.2017 Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih flamsko slovenskih projektov kjer, Flamska fundacija za raziskave (The Research Foundation – Flanders, FWO) deluje v vlogi vodilne agencije v teku 03.04.2018 december 2018 Mojca Boc
15.12.2017 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Italijansko republiko v letih 2018 - 2020 v teku 15.02.2018 prva polovica leta 2018 Marjetica Primožič
15.12.2017 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in Črno goro v letih 2018 - 2020 v teku 15.02.2018 01.07.2018 Katarina Seršen
15.12.2017 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Komisariatom za alternativne energije in atomske energije (CEA) Francoske republike v letih 2018-2019 v teku 23.02.2018 maj 2018 Marjetica Primožič
22.12.2017 Javni razpis za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorja 2020 (za leto 2018) v teku odprt vse leto   Bojan Volf

Opomba: Datum objave in izvedba posameznih javnih razpisov in pozivov se izvaja v skladu s proračunskimi zmožnostmi, kar lahko pomeni spremembo navedenih podatkov.

 

Stran ureja: Mojca Boc Zadnja sprememba: 19.01.2018
Datum: 21.12.2017