Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
  > Rezultati razpisov in pozivov
Rezultati razpisov in pozivov
Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje delovanja v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2017

Na podlagi 12. in 20. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 UPB1, 61/06 ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A ), 22. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10), 140. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16; v nadaljevanju: pravilnik) in sklepa Znanstvenega sveta agencije (v nadaljevanju: ZSA), št. 5100-7/2017-171, z dne 10. 7. 2017, sprejetega na 12. redni seji ZSA, v zvezi z Javnim razpisom za sofinanciranje delovanja v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2017, je direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije sprejel sklep o izboru prijav za sofinanciranje stroškov delovanja v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2017, in sicer za sofinanciranje stroškov članstva slovenskih znanstvenih združenj v mednarodnih znanstvenih združenjih (B1) ter za sofinanciranje stroškov poti slovenskih funkcionarjev na zasedanja mednarodnih znanstvenih združenj (B2).

 

Prilogi:

Stran ureja: Bojan Volf Datum: 21.07.2017