Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
  > Letne obveznosti raziskovalnih organizacij
Letne obveznosti raziskovalnih organizacij
Letne obveznosti raziskovalnih organizacij v letu 2017
Arhiv

 

Datum poziva oz. pošiljanja Obveznost Oblika Rok za oddajo oz. vračilo Kontaktna oseba
16.1.2017 Poročilo o letni razporeditvi raziskovalnih ur programa/projekta (PRU) za leto 2016 eObrazci 15.2.2017 Simon Ošo
in skrbnice ved projektov ter
Silvia Bodanec (programi)
17.1.2017 Podpis tipske pogodbe PDF 20.1.2017 Edita Ogrizek
mesečno po potrebi Aneks k skupni pogodbi PDF 7 dni Edita Ogrizek
mesečno Zahtevek za izplačilo po pogodbi PDF 7 dni Edita Ogrizek
20.1.2017 Letno poročilo o rezultatih usposabljanja mladih raziskovalcev eObrazci 17.2.2017 Mateja Ahčin
Nataša Dremota
Tina Glavič Novak
7.2.2017 Letno in zaključno poročilo o izvajanju ciljnega raziskovalnega projekta eObrazci 7.3.2017 Ljiljana Lučić
15.2.2017 Letno poročilo o izvajanju raziskovalnega programa eObrazci 15.3.2017 Silvia Bodanec
15.2.2017 Zaključno poročilo o izvajanju raziskovalnega programa eObrazci 15.3.2017 Silvia Bodanec
15.2.2017 Vmesno poročilo o izvajanju raziskovalnega programa eObrazci 15.3.2017 Silvia Bodanec
15.2.2017 Vmesno poročilo o izvajanju raziskovalnega projekta eObrazci 15.3.2017 Skrbnice ved projektov
15.2.2017 Zaključno poročilo o izvajanju raziskovalnega projekta eObrazci 15.3.2017 Skrbnice ved projektov
februar 2017 Napoved letne razporeditve raziskovalnih ur programa/projekta (NRU) za leto 2017 eObrazci 1 mesec Simon Ošo
in skrbnice ved projektov ter
Silvia Bodanec (programi)
februar 2017 Program dela infrastrukturnega programa za leto 2017 eObrazci 1 mesec Špresa Neziri
februar 2017 Poročilo o porabi sredstev infrastrukturnega programa v letu 2016 in plan za leto 2017 obrazci 1 mesec Špresa Neziri
februar 2017 Zaključno poročilo o izvajanju bilateralnega raziskovalnega projekta eObrazci 1 mesec Frančiška Rožič Novak
Marjetica Primožič
Katarina Seršen
februar 2017 Vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini v letu 2016 obrazci 1 mesec Špresa Neziri
februar 2017 Poročilo o nakupu mednarodne znanstvene literature v letu 2016 obrazci 1 mesec Marija Žvar
februar 2017 Poročilo o delu OSIC v letu 2016 obrazci 1 mesec Marija Žvar
april 2017 Finančno poročilo 2016 XLS 1 mesec Simon Ošo
april 2017 Zaključno poročilo - “Spodbujanje zaposlovanja mladih doktorjev znanosti” eObrazci 1 mesec Tina Glavič Novak
april 2017 Zaključno poročilo (gospodarske družbe) - “Spodbujanje zaposlovanja mladih doktorjev znanosti” eObrazci 1 mesec Tina Glavič Novak
november 2017 Dokazni izvod periodične znanstvene publikacije, periodične poljudno-znanstvene publikacije obrazci 31.12.2017 Aleksandra Panič

november 2017 Uredniško in finančno poročilo za periodične znanstvene publikacije, periodične poljudno-znanstvene publikacije obrazci 15.3.2018 Aleksandra Panič

zadnje trimesečje 2017 Dokazni izvod  znanstvene monografije obrazci prvo trimesečje 2018 Aleksandra Panič

zadnje trimesečje 2017 Finančno poročilo za znanstvene monografije obrazci prvo trimesečje 2018 Aleksandra Panič

na tri mesece po potrebi Zaključno poročilo o nakupu in delovanju raziskovalne opreme eObrazci 1 mesec Špresa Neziri
na tri mesece po potrebi Zaključno poročilo o usposabljanju mladih raziskovalcev eObrazci 1 mesec Mateja Ahčin
Nataša Dremota
Tina Glavič Novak

Stran ureja: Tina Vuga Zadnja sprememba: 17.02.2017
Datum: 06.01.2017