> Mednarodno sodelovanje > Dvostransko > Rezultati razpisov in pozivov
Mednarodno sodelovanje
Komplementarna shema
Rezultati razpisov in pozivov
Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih projektov v okviru komplementarne sheme za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) – november 2017

Na podlagi Sklepa direktorja Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS o sofinanciranju prilagojenih projektov v okviru komplementarne sheme za prijave projektov na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) št. 63112-120/2017-1 z dne 21. 11. 2017 in v zvezi z Javnim razpisom za sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih projektov v okviru komplementarne sheme za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC), št. 5110-2/2016-1 z dne 07.11.2016 je ARRS v sofinanciranje sprejela en prilagojen projekt.

 

  • Tabela sprejetega prilagojenega projekta:
Datum: 22.11.2017