Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
  > Novice
Novice, obvestila
Objavljene spremembe Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti financirane iz proračuna RS

Objavljena je Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti financirane iz proračuna RS (v nadaljevanju: uredba) z naslednjimi spremembami obstoječih določb:

  • v zvezi z razvrstitvijo raziskav v cenovne kategorije:
    • določitev nižje vrednosti raziskovalne oziroma infrastrukturne opreme, ki omogoča vključitev v izračun opreme z nižjo vrednostjo (vrednost 200.000 evrov se nadomesti z vrednostjo 50.000 evrov), drugi odstavek 10. člena;
    • večji poudarek varovanju zdravja raziskovalk in raziskovalcev ter varovanju okolja z zvišanjem maksimalnega števila točk (3 oziroma 4 točke se nadomesti s 5 točkami), urejajo prva, druga in tretja alineja 12. člena;
    • uskladitev mejnih vrednosti kategorij za določitev stopnje opremljenosti, drugi odstavek 14. člena;
  • uskladitev izračuna sredstev za mlade raziskovalce, 21. člen;
  • zamenjava besedne zveze »posredni stroški« z besedno zvezo »fiksni stroški in stroški upravljanja«, 36. člen.

Nove so naslednje določbe:

  • novi peti, šesti, sedmi in osmi odstavek 14. člena: urejajo pravila in pogoje za spremembo cenovne kategorije raziskovalnega programa oziroma projekta.

Uredba je bila objavljena v Uradnem listu RS 27/2017. Besedilo uredbe je dostopno na spletni strani ARRS.

Stran ureja: Tina Vuga Datum: 20.06.2017