Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
  > Razpisi in pozivi
Razpisi in pozivi
Mednarodni javni razpisi in pozivi v letu 2016

Pravna podlaga: Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti in Metodologija ocenjevanja prijav za razpise.
 

Datum objave Razpis Status Rok za oddajo prijav Rok za seznanitev z rezultati Kontaktna oseba
15.01.2016 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo (CEA) Francoske republike v letih 2016 - 2018 zaključen

rezultati
10.03.2016
 
27.06.2016 Marjetica Primožič
26.01.2016 Javni poziv  slovenskim raziskovalcem za prijavo skupnih flamsko-slovenskih projektov flamski FWO kot vodilni agenciji (Lead agency) zaključen

rezultati
04.04.2016 18.11.2016 Mojca Boc
26.01.2016 Javni poziv slovenskim raziskovalcem za prijavo prilagojenih projektov v okviru komplementarne sheme za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) zaključen

rezultati
  18.11.2016 Mojca Boc
26.01.2016 Javni poziv slovenskim raziskovalcem za prijavo skupnih avstrijsko-slovenskih projektov avstrijski FWF kot vodilni agenciji (Lead agency)

rezultati
  18.11.2016 Mojca Boc
26.01.2016 Javni poziv prijaviteljem projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorja 2020, za izplačilo predvidenega prispevka k stroškom priprave in prijave projekta zaključen     Marija Žvar
26.02.2016 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko Program PROTEUS v letih 2017 do 2018 zaključen

rezultati
26.05.2016 18.01.2017 Katarina Seršen
11.03.2016 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko v letih 2017-2018 zaključen

rezultati
10.05.2016 13.12.2016 Marjetica Primožič
18.03.2016 Javni razpis za sofinanciranje delovanja v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2016 zaključen

rezultati
26.05.2016 03.10.2016 Katarina Seršen
25.04.2016 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo v letih 2017-2018 zaključen

rezultati
15.06.2016 04.04.2017 Marjetica Primožič
13.05.2016 Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini v letu 2016 zaključen

rezultati

poročilo
29.06.2016 19.10.2016 Špresa Neziri
27.05.2016 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Madžarsko v letih 2017-2018 zaključen

rezultati
15.07.2016 22.11.2016 Katarina Seršen
01.07.2016 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in Japonsko v letih  2017 do 2019 zaključen

rezultati
08.09.2016 14.04.2017 Marjetica Primožič
15.07.2016 Javni razpis  za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo v letih 2017-2019 zaključen

rezultati
29.09.2016 11.08.2017 Frančiška Rožič Novak
15.07.2016 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo v letih 2016 – 2018 zaključen

rezultati
19.09.2016 20.10.2017 Frančiška Rožič Novak
07.10.2016 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo zaključen

rezultati
30.11.2016 10.04.2017 Marjetica Primožič
11.11.2016 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v letih 2017-2018 zaključen

rezultati

poročilo
15.12.2016 22.02.2017 Frančiška Rožič Novak
18.11.2016 Javni razpis za sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih projektov v okviru komplementarne sheme za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) v teku

 
    Mojca Boc
25.11.2016 Javni razpis za (so)financiranje gostovanj pri vodjah ERC projektov v letu 2017 zaključen

rezultati

poročilo
01.03.2017 01.06.2017 Bojan Volf
09.12.2016 Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih flamsko slovenskih projektov kjer Flamska fundacija za raziskave (The Research Foundation – Flanders, FWO) deluje v vlogi vodilne agencije zaključen

rezultati
03.04.2017 04.12.2017 Mojca Boc
09.12.2016 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo (CEA) Francoske republike v letih 2017–2019 zaključen

rezultati
09.02.2017 junij 2017 Marjetica Primožič

Opomba: Datum objave in izvedba posameznih javnih razpisov in pozivov se izvaja v skladu s proračunskimi zmožnostmi, kar lahko pomeni spremembo navedenih podatkov.

Stran ureja: Mojca Boc Zadnja sprememba: 19.06.2018
Datum: 26.06.2017